Vše to nejlepší a zdarma, pokud možno česky
a srozumitelně.

Panorama - kvalitní program Hugin
nebo   Panorama Perfect 1.6.2

My budeme tvořit slepením dvou nebo více obrázků, horizontálně nebo vertikálně :


 Irfan View volit Obrázek-Vytvořit panoramatický obrázek

  Photo Filtre -vložit oba obrázky, ten druhý myší zkopírovat, klepnout na první obrázek a volit Úpravy-Vložit jinak-Slepit

  Paint Net navolit Obrázek-Velikost plátna jako finální velikost, vložit první a jako další vrstvu druhý obrázek, ten umístit nástrojem Přesunutí vybraných pixelů vedle obrázku prvního, dát Uložit. Sloučení vrstev buď před nebo při ukládání.

  Gimp volba Soubor-nový, dáme finální rozměry panoramatu, myší přetáhneme obrázek, umístíme doleva nástrojem pro přesun, totéž s druhým obrázkem. Uložíme.

  Inkscape myší přetáhnout obrázky do plátna, spojit, pomocí Shift označit celý obrázek, dát Objekt-Seskupit a Exportovat

 PhotoScape vložit první foto, druhé volbou Přidat objekt-obrázek. Myší spojit

 XnView - volit Nástroje-panorama

 FastStone volba Vytvořit-Tvorba pruhu obrázků