Vše to nejlepší a zdarma, pokud možno česky
a srozumitelně.

Barevné přechody - gradiens

  Photo Filtre - ikona Barevný přechod

  Paint Net obrázek jako pozadí a v další vrstvě nástroj přechod, barevný režim, při navolených barvách na panelu barev. Tažením myší v obrázku vytvoříme přechod.

Přechod zprůhledníme nastavením ve Vrstvy.

  Gimp Obrázek jako pozadí, přidat novou vrstvu, navolit barvu popředí a pozadí, v nové vrstvě přejet obrázek myší a částečně zprůhlednit.

  Inkscape Otevřít obrázek, ve Výplň a obrys navolit např. Kruhový přechod

Impress - volby na spodní liště, při vybraných objektech

RealWorld Paint - nástroje     Zde užito Kbelík>Vyplnit :

 Artweaver - nástrojem přechod vyvoláme nabídku :